Pályázati projektek

A Pillar Európa számos kutatás-fejlesztési és innovációs projektet valósított meg az elmúlt években.

A GMO mentes minőségi takarmány szója-termesztés technológiájának kidolgozása és felhasználásának lehetőségei a sertéstakarmányozásban

Immerzív média technológiák kutatás-fejlesztése

Nyílt forráskódú felhő alapú technológia integrálása bluetooth protokollon alapuló intelligens épületvezérlési rendszerekbe

Optimalizált üzleti kapcsolatépítést támogató SaaS rendszer kutatás-fejlesztése

Rádiós pozícionáló nélküli, szabad szemmel látható elemek alapján beltéri lokalizáció fejlesztése
K+F+I szolgáltatások

A Pillar Európa az alábbi cégek számára nyújtott kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat.

Műszaki kutatás-fejlesztés: Artkikk Kft., Bird Telecom Kft., Delta System Kft, DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Griffsoft Kft., Invitel Távközlési ZRt., Lupus Consulting Kft., Magyar Posta ZRt., Médialab Kft., Mobile Engine Kft., Mobiline Kft., Optanet Kft., Opticon Kft., Profitrade '90 Kft., Project Control Expert Kft., SimpTech Kft., TCT Hungary Kft., Virgo Systems Kft., Waberers Logisztika Kft.

Közgazdasági kutatás-fejlesztés: E.ON Kft., Fiat Magyarország Kft., IKEA Lakberendezési Kft., Iron Mountain Kft., Magyar Posta Zrt., Market Zrt., McCann Ericsson Kft., OTP Bank Nyrt., SAP Hungary Kft., UniCredit Bank ZRt.
Lezárt projektek

Lezárt pályázati projektjeinkről az alábbiakban olvashat rövid összefoglalót.
Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását projektjeink megvalósításához.


GOP-1.1.1-11-2012-0320
CompArgo- Telekommunikációs terhelés és optimum vizsgáló eljárás

A projekt a vállalati, intézményi távközlő rendszerek terhelhetőségének, kihasználtságának és optimális kiépítésének objektív, szolgáltató független, alacsony költségű vizsgálati módszereinek kialakítását, a gyakorlati mérések lehetőségének megteremtését tette lehetővé. A munka során olyan elméleti módszerek kerültek kidolgozásra, amelyek segítségével szimulálni lehet nagy forgalmú PSTN/PLMN hálózatokat. Ennek érdekében felkutatásra és részletes elemzésre kerültek az eddig ismert és alkalmazott módszerek, és kidolgozásra kerültek eddig nem alkalmazott módszerek. A kidolgozott módszerek ellenőrzésére, egy labormodell került kifejlesztésre, amely egy végleges vizsgálóhely alapját teremtette meg. A rendszer előnyös tulajdonságai közé tartozik többek között az egyszerű, szabványos felületeken történő csatlakozás a vizsgálandó rendszerekhez és a külső hálózatokhoz, a vizsgálandó rendszer gyártójától és a szolgáltatótól való függetlenség, a távoli üzemmód interneten keresztül vezérelhetősége, valamint hogy a kimenő és a bejövő forgalom által igénybevett belső elemek és erőforrások külön-külön is vizsgálhatóak.


GOP-1.1.1-11-2012-0611
Prediktív hálózati hiba előrejelző és monitorozó rendszer kutatás-fejlesztése

A különböző telekommunikációs hálózatok üzemeltetése során a legnagyobb kihívást az üzemzavarok feltárása és elhárítása jelenti, amely az egyik legjelentősebb költség elemet képezi a hálózatok üzemeltetés területén, hiszen állandó rendelkezésre állást és nagyon komoly felkészültséget és eszközigényt feltételez. A havária esetek szolgáltatás kimaradást, szélsőséges esetben pedig a közvetlen költségek mellett akár a szerződéses mellékkötelmek miatti többletköltséget is jelenthetnek. Jelen kutatás-fejlesztési projektben arra kerestünk megoldásokat, hogy milyen módon csökkenthetők a havária esetekből eredő károk és kockázatok a hálózatüzemeltetés során rendelkezésre álló adatok feldolgozása és elemzése alapján adott előrejelzések alapján. A kutatás során felmértük a havária esetek főbb fajtáit és kialakulásuk hatásmechanizmusait, azonosítottuk azokat a fenyegetéseket, amelyek meghatározott feltételek fennállása mellett a hibákért felelőssé tehetők, és kialakítottuk az ezek azonosítására szolgáló eszközrendszert, olyan módon, hogy az integrálható legyen a jelenlegi hálózatüzemeltetési struktúrákhoz.


GOP-1.1.1-11-2012-0509
Többirányú Fáziskontraszt Radioszkópia (TFR) alapú 3D szkennel berendezés fejlesztése gumiabroncs ipari alkalmazás céljára.

Egy test belsejének roncsolásmentes vizsgálatát el lehet végezni megfelelő sugárzással történő átvilágítással. A röntgensugárzás mind orvosi, mind ipari alkalmazásokban sokféle feladatra, a leggyakrabban alkalmazott mód. A Többirányú Fáziskontraszt Radioszkópia (3D gumiabroncs szkenner) képes az előállított késztermékek belső szerkezetének gyors és hatékony roncsolásmentes vizsgálatára. A gumiipari alkalmazásra fejlesztendő prototípus olyan gyártási hibák roncsolásmentes feltárásával képes biztosítani a legmagasabb szintű minőség menedzsmentet a végfelhasználó számára, mint a légzárványok előfordulása, a fémszálak hibái, az idegen testek, valamint az abroncs geometriájának, az anyagvastagságnak a megfelelősége. A CT-röntgen technika a hagyományos radiográfiai felvételekhez képest jelentős információnövekedést eredményez. A vizsgálat nem csupán magasabb szintre emeli hagyományos technikát, hanem számos új alkalmazást tesz lehetővé. A geometriai rekonstrukció, anyaghibák elemzése és komplex szerkezetek vizsgálata bővíti a roncsolásmentes vizsgálatok körét.


GOP-1.1.1-11-2012-0324
Papír, vagy kép alapú digitális adatátviteli technológia kutatás fejlesztése a PDF417 szabvány alapján

Jelen projektben egy 2 dimenziós szabvány, a PDF-417 újraértelmezését valósítottuk meg, amely összességében feltalálása óta nagyobb sikereket ért el, mint a 2000-es évek második felétől egyre népszerűbb, a nyomtatott és digitális világ összekötésére alkalmas QR kód, köszönhetően annak, hogy paraméterei az ipari felhasználás céljainak jobban megfeleltek. A PDF-417 nagy szervezetek esetében kiváló megoldást kínál adatok nyomtatott formában történő tárolására és azok digitális eszközökkel történő gyors kiolvasására. Éppen ezért azzal, hogy a vonalkód beolvasására mára az okostelefonok ugyancsak alkalmasak, miközben ugyanezek az okostelefonok a különböző üzleti folyamatok integráns részévé válnak egy sor új felhasználási lehetőség adódik a kód számára akár kisebb szervezetek, szolgáltatások formájában.

A projekt keretei között megalkottuk azt a technológiai keretet, amelynek segítségével a PDF-417 kód által kínált lehetőségek a széles felhasználói kör számára is elérhetővé válnak és megalapozzák a kód QR kódhoz hasonló széles piaci sikerét.


GOP-1.1.1-11-2012-0363
Emelt Szintű Szolgáltatások Számára Mobil Értesítési Rendszer kutatás-fejlesztése

Jelen projekt célja egy olyan szolgáltatás kialakítása volt, amely segítségével emelt szintű szolgáltatást nyújtó szolgáltatók (bankok, biztosítók, stb.) jelenlegi SMS alapú értesítési rendszerüket kibővítve költséghatékonyabb kommunikációs megoldáshoz juthatnak. A rendszer alapkiépítésében a szolgáltatók egy Központi Értesítési Rendszeren keresztül küldhetnek üzeneteket azon ügyfeleiknek, akik a telefonjukra letöltötték az egységes, több szolgáltatót integráló alkalmazást vagy a szolgáltató SDK segítségével integrált saját mobilalkalmazását. Lényeges pont, hogy a jelenlegi SMS alapú megoldások követelményeinek az új kommunikációs forma kompromisszumok nélkül megfelel, sőt a kommunikációs lehetőségek kibővülnek és biztonságosabbá válnak. A rendszer egy nyílt platform, amelyhez a projekt keretében kialakításra kerülő fejlesztői készlet (SDK) segítségével bárki csatlakozhat, és ezen keresztül élvezheti egy új és a területen hagyományosnak tekinthető SMS alapú értesítési technológiánál nagyságrendekkel költséghatékonyabb technológia előnyeit. Az értékesítés rendszer újítása, hogy az értesítések felhasználói kontextusokhoz illeszthetők, ezzel az értesítések időzítése a fogadó fél fogadókészségéhez igazítható, amely az értesítések hatékonyságát is jelentős mértékben emeli.


GOP-1.1.1-11-2012-0464
Felhasználói viselkedés nyomon követésével támogatott szöveg elemzésen alapuló online webes ajánló rendszer kutatás-fejlesztése

A projekt során egy olyan technológia, valamint a hozzá kötődő szoftver-prototípus került kifejlesztésre, ami megkönnyíti a felhasználó eligazodását az interneten vagy más online jellegű közegben hozzáférhető dokumentumok között. A technológia segítségével tetszőleges (tipikusan HTML formájú), elsősorban angol nyelvű, szöveges dokumentumról meghatározható, hogy milyen fogalmakról (beleértve személyeket, helyeket, intézményeket stb.) esik szó benne, milyen súllyal tárgyalja ezeket a fogalmakat, pozitív vagy negatív fényben tárgyalja-e a fogalmakat, milyen viszonyba állítja őket (összevetés, felsorolás, kifejtés stb.), milyen jellegű a dokumentum (áttekintő, részletező, összehasonlító stb.), vagy hogy milyen stílusú a dokumentum (ismeretterjesztő, tudományos, illusztrált, hír stb.). Kellő mennyiségű dokumentum elemzését követően a technológia megállapíthatja, hogy mely fogalmak kapcsolódnak szemantikusan egymáshoz, melyek szinonimái egymásnak, vagy adott fogalom mely másik fogalom általánosítása. Ezenfelül a felhasználói viselkedés folyamatos figyelésével és elemzésével a technológia képes megállapítani, hogy adott felhasználó milyen fogalmak (témák) iránt érdeklődik, milyen fogalmakkal van tisztában és melyekkel nem, mely fogalmak (témák) iránti érdeklődés jár együtt, mely ideiglenes vagy állandó. A felsorolt információ birtokában a technológia alkalmassá válik többek között arra, hogy egy hosszabb dokumentum tartalomjegyzékét automatikusan előállítsa segítve a felhasználót az abban való tájékozódásban, kigyűjtse az adott fogalomra vonatkozó bekezdéseket, mondatokat, illetve mondatrészeket, egyfajta kivonatot állítva elő. A felhasználónak érdeklődési körének, ismeretanyagának és ízlésének megfelelően javasolni képes dokumentumokat, dokumentumrészeket, érdeklődési köréhez közel álló fogalmakat tanulmányozásra, kiszelektálva a megbízható és jó minőségű forrásokat. A fejlesztés igény szerint képes a kapcsolódás típusának megfelelően osztályozni is.

Az elkészült rendszer nemcsak nyílt szolgáltatásként, az internetezés során felmerülő hétköznapi igények kielégítésére alkalmas, hanem vállalati környezetben is felhasználható az információk rendszerezésére.


GOP-1.1.1-11-2012-0574
Best Photo Selector with AI - képkiválasztási és képjavító rendszer mesterséges intelligenciával

Az elmúlt évtizedben széles körben terjedt el a digitális fényképezés, amely a fényképészetet az egyik legnépszerűbb hobbivá tette a világon, miközben a digitális képrögzítés a mindennapok részévé vált. Ez egyben azt is magával hozta, hogy a korábbiakhoz képest tömegével készítjük a képeket, amely utógondozás, utófeldolgozás nélkül már képtelen betölteni a korábbi szerepét mit az ember vizuális emlékeinek tárolója, vagy esztétikai érték hordozója. A képek tömegéből ma csak fáradságos munkával lehet kiválogatni az igazán jól sikerülteket, amelyek érdemesek arra, hogy akár fizikai formát öltsenek, vagy egyáltalán arra, hogy megőrizzék. Jelen projektben erre a mindennapos és széles tömegek számára jellemző igényre alakítottunk ki egy innovatív megoldást, amely illeszkedik a hobbi fotózáshoz kapcsolódó jellemző lépésekhez és a mesterséges intelligencia kutatások eredményeit felhasználva tudja segíteni a felhasználókat a hasznos és nem hasznos képi tartalmak elválasztásában.

A megoldás segítségével a felhasználók a képi tartalmakat betölthetik a rendszerbe, amely képelemzés segítségével képes feltárni a hasonló témájú képeket, azok közül leválogatni azokat, amelyek valamely tipikus fényképezési hibát tartalmazzák és kiválasztani azokat, amelyek további értékelésre érdemesek, majd segít ezek közül kiválasztani a szakmai szempontból legjobbakat, majd azokat a képarchívumok programokba lementi.


GOP-1.1.1-11-2012-0570
Optimalizált üzleti kapcsolatépítést támogató SaaS keretrendszer kutatás-fejlesztése

A különböző közösségi hálózati rendszerek alapvetően befolyásolják az emberi kapcsolatok kialakításának eszközrendszerét és módját. A közösségi rendszerek sajátossága, hogy a személyes információk megosztásával egyre több és naprakészebb információval rendelkezünk ismeretségi körünkről, ugyanakkor éppen az információk rendelkezésre állása miatt a személyes találkozások valószínűsége csökken, hiszen az információk e nélkül is rendelkezésre állnak. A közösségi média egyre nagyobb mértékben hat az emberi kapcsolatok alakulására és olyan felületté vált, amely jó alapot kínál az üzleti életben is hasznosítható megoldások számára. Jelen projekt a közösségi média tapasztalatai alapján olyan üzletfejlesztési célokra alkalmas keretrendszer kidolgozását tervezi, amelyben egy online szolgáltatásra és mobil technológia alkalmazására épülő rendszer segítségével tehetjük hatékonnyá a személyes kapcsolatfelvételt a valóságos térben, minden olyan környezetben, ahol erre fokozott igény tapasztalható.

Az üzleti kapcsolatok fejlesztése, a networking, az információs társadalom keretei között egyre nagyobb jelentőségű eleme a vállalkozási tevékenységnek. A közösségi szolgáltatások, ezen belül az olyan sikeresen működő üzleti közösségi szolgáltatások, mint például a LinkedIn, vagy részben a Facebook is, a networking igényére építenek, azonban egy ponton túl korlátokkal rendelkeznek, mivel nem támogatják a személyes találkozást, amely pedig mindmáig a bizalomépítés és a networking elhagyhatatlan eleme. A networking támogatásának másik területe éppen ezért a személyes találkozások elősegítésére fókuszál: ezek a különböző konferenciák, kiállítások, üzletember találkozók, kamarák, klubok, ahol az üzleti élet különböző szereplői találkozhatnak. Ezen eszközök hatékonysága annál kisebb, minél konkrétebb elképzelésekkel rendelkezünk a networking területén.

A tervezett rendszerünk erre a kettős problémára kíván innovatív megoldást kialakítani, amelynek segítségével a közösségi szolgáltatások keresési- és ajánlási hatékonysága összeköthető a kereslet és kínálat valós térben történő egymásra találásával. A tervezett rendszer műszaki innovációk segítségével alakít ki egy hatékony networking támogató eszközt, amely egy mobilalkalmazás platformra épített okos névtáblaként funkcionál.


GOP-1.1.1-11-2012-0463
Adaptív raktár logisztikai operatív szintű folyamatirányítási és döntéstámogatási rendszerfejlesztés

A jelen kutatás-fejlesztési projekt keretein belül egy a logisztikai piacon általánosan alkalmazható szoftver szimulációs alapú erőforrás tervező szoftver eszköz prototípusa került kifejlesztésre. A szimulációba integrált optimalizáló eljárások segítségével a szimuláció célja a felhasználó szervezet rendelkezésére álló emberi erőforrások és gépek kihasználásának maximlizálása, mindeközben az egyes erőforrások által végrehajtott munkafolyamatok (workflow) futási idejének a minimalizálása. A szimuláció számára elérhetővé kell tenni a munkafolyamatokat, a hozzájuk tartozó pontos feladatokat, a szükséges erőforrások (emberi erőforrás száma, képesítési feltétel, gépek típusa, egyéb eszközök, stb.) listáját, a feladatok elvégzéséhez szükséges időt, az elvégzés sorrendjét, az egymáshoz való függőségüket, valamint a feladatok párhuzamosíthatóságának tényét, a rendelkezésre álló humán erőforrások számát egy műszakban, végzettségüket, képesítésüket, illetve a felhasználható gépek adatait.

A szimuláció segítségével automatikusan elvégezhető egy műszak tervezése a logisztikai egységben, mely időről időre egyrészt az automatikusan begyűjtött státusz állapotok alapján, illetve a manuálisan megadott adatok (havária, gépleállás, stb.) alapján újratervezi az adott műszakot és módosítja a következő műszak konkrét feladatait, illetve a feladathoz rendelt erőforrásokat is. A prototípus szolgáltatás jelentős mértékben javíthatja a logisztikai vállalkozások produktivitását, illetve jelezhet előre nem várt eseményeket.


PIAC_ 13-1-2013-0226
Rádiós pozícionáló nélküli, szabad szemmel látható elemek alapján beltéri lokalizáció fejlesztése

A projekt célja a beltéri lokalizáció problémájának egy innovatív irányból történő megoldása. A jelenlegi lokalizációs megoldások közös jellemzője, hogy mesterséges jel elhelyezésével és érzékelésével működik, melyek komoly követelményeket rónak a felhasznált infrastruktúrára, korlátozva ezzel a széles körű felhasználást. Ezen megoldások hátrányait küszöböli ki és a beltéri helymeghatározás széles körű alkalmazhatóságát nagyban elősegíti a környezetben vizuálisan érzékelt jellemzők alapján való helymeghatározás, mely alapja az emberek tájékozódásának is. A projekt célja egy olyan eszköz megalkotása, mely okostelefon használatával a környezetben látottak alapján segíti az egyén beltéri lokalizálásában.