Optimalizált üzleti kapcsolatépítést támogató
SaaS keretrendszer kutatás-fejlesztése

Projekt kódja: GOP-1.1.1-11-2012-0570

Támogatás összege: 370.300.000 Ft

A megvalósítás időszaka: 2014.02.01. - 2015.09.30.

Projekt leírása

A Project Control Expert Tanácsadó Kft. 370 300 000 Ft uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” pályázati kiíráson. A támogatás összegének 85%-a, vagyis 314 755 000 Ft az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából 15 %-a, vagyis 55 545 000 Ft pedig Magyarország központi költségvetéséből származik.

A különböző közösségi hálózati rendszerek alapvetően befolyásolják az emberi kapcsolatok kialakításának eszközrendszerét és módját. A közösségi rendszerek sajátossága, hogy a személyes információk megosztásával egyre több és naprakészebb információval rendelkezünk ismeretségi körünkről, ugyanakkor éppen az információk rendelkezésre állása miatt a személyes találkozások valószínűsége csökken, hiszen az információk e nélkül is rendelkezésre állnak. A közösségi média egyre nagyobb mértékben hat az emberi kapcsolatok alakulására és olyan felületté vált, amely jó alapot kínál az üzleti életben is hasznosítható megoldások számára.

Jelen projekt a közösségi média tapasztalatai alapján olyan üzletfejlesztési célokra alkalmas keretrendszer kidolgozását tervezi, amelyben egy online szolgáltatásra és mobil technológia alkalmazására épülő rendszer segítségével tehetjük hatékonnyá a személyes kapcsolatfelvételt a valóságos térben, minden olyan környezetben, ahol erre fokozott igény tapasztalható.

Az üzleti kapcsolatok fejlesztése, a networking, az információs társadalom keretei között egyre nagyobb jelentőségű eleme a vállalkozási tevékenységnek. A közösségi szolgáltatások, ezen belül az olyan sikeresen működő üzleti közösségi szolgáltatások, mint például a LinkedIn, vagy részben a Facebook is, a networking igényére építenek, azonban egy ponton túl korlátokkal rendelkeznek, mivel nem támogatják a személyes találkozást, amely pedig mindmáig a bizalomépítés és a networking elhagyhatatlan eleme. A networking támogatásának másik területe éppen ezért a személyes találkozások elősegítésére fókuszál: ezek a különböző konferenciák, kiállítások, üzletember találkozók, kamarák, klubok, ahol az üzleti élet különböző szereplői találkozhatnak. Ezen eszközök hatékonysága annál kisebb, minél konkrétebb elképzelésekkel rendelkezünk a networking területén.

A tervezett rendszerünk erre a kettős problémára kíván innovatív megoldást kialakítani, amelynek segítségével a közösségi szolgáltatások keresési- és ajánlási hatékonysága összeköthető a kereslet és kínálat valós térben történő egymásra találásával. A tervezett rendszer műszaki innovációk segítségével alakít ki egy hatékony networking támogató eszközt, amely egy mobilalkalmazás platformra épített okos névtáblaként funkcionál.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.

Kedvezményezett megnevezése és elérhetősége:

Project Control Expert Tanácsadó Kft.
1047 Budapest, Váci út 15-19.
info@projectcontrol.hu
www.projectcontrol.hu

Pillar Európa Kutatási és Oktatási Nonprofit Kft.
1024 Budapest, Ady Endre u. 19.
info@pillareuropa.hu
www.pillareuropa.hu