A GMO mentes minőségi takarmány szója-termesztés technológiájának kidolgozása és felhasználásának lehetőségei a sertéstakarmányozásban


Támogatási összeg: 69 952 803 Ft

Támogatás mértéke: 63.8081 %

Tervezett befejezési dátum: 2019.09.30.

Projekt azonosító: VEKOP-2.1.1-15-2016-00177

Kedvezményezett: Pillar Európa Kutatási és Oktatási Nonprofit Kft.


A projekt tartalmának bemutatása

A szója vetésterülete Magyarországon 2014-ben mindössze 40 ezer hektárt foglalt el, míg 2015-ben a szemes fehérjenövények támogatásával körülbelül megduplázódott a termőterülete. Az új, igen korai és korai fajták lehetővé tették, hogy hazánk északi területein is termeszthető legyen a szója. A Magyarországon termelt szója kiemelt jelentőségét, annak GMO mentessége adja. Azonban a hazánkban jelenleg termelt alapanyag minősége elmarad a külföldi szójababétól, amely nem csupán a nálunk biztonsággal beérő fajták genetikai sajátságaiból, hanem az alkalmazott termesztés technológiai elemekből is adódik.

Jelen projektben hazánk GMO mentes szója alapanyag ellátása érdekében új takarmány típus(oka)t kívánunk fejleszteni, amely előállításához szükséges, hogy a jelenleg alkalmazott szója termesztési technológiát is átalakítsuk, gyakorlatilag új technológiai sort létrehozva az alapanyag előállítástól a takarmány feletetéséig.

A létrehozott új technológiai sor eredményeként az ország gazdálkodói nagyobb hozammal termelhetik és értékesíthetik GMO mentes takarmány szója terményüket. Az állattenyésztők pedig kiváló, nagyobb tápanyagtartalommal rendelkező és egészségesebb takarmányhoz jutnak. Célunk, hogy egyértelműen bebizonyítsuk, hogy létezik olyan szójafajta szortiment, amely helyes agrotechnológia mellett képes a Közép-Magyarországi régió, szójatermelésre alkalmas termőterületeinek lefedésére, amely technológia ezt követően hazánk többi területére, illetve egész Európára is kiterjeszthető. Ezen felül a hízlalási modell-kísérletekkel és részletes laborvizsgálatokkal kívánjuk bizonyítani ezen fajták beltartalmi erősségeit, amelyeket sikeresen fel tudunk használni a felfutóban levő sertéstenyésztés takarmány bázisának kialakításánál. Kutatásunk és pályázatunk alapja a ''Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020'' irányelveiben megfogalmazott fehérjeprogram, melyben fő prioritás a GMO mentes szója alapú takarmányok előállítása, valamint a GMO szója behozatalának mérséklése. A felhasznált fehérjehordozók hazai beltartalmának és hozamának növelése érdekében egy új agrotechnológiai eljárás kidolgozása szükséges. Az így nyert GMO mentes szójabab biztosítja a vizsgálatok alapját, melynek laboratóriumi vizsgálatát egyfelől a Galldorf Zrt., másfelől bevonni tervezett alvállalkozók végzik. A projekt célja, hogy a fent említett technológiával megfelelő mennyiségű és minőségű GMO mentes takarmány alapanyagot állítsunk elő. Az innovatív technológiának köszönhetően egy jobb és szorosabb termelési folyamat jön létre a gazdálkodók, takarmány-előállító és sertéstelepet működtető vállalkozások között. A termék nyomon követése megfelel az ISO szabványoknak. Jelen projekt egy új, a pályázó Magyarországon működtetett sertés integrációjában jelenleg is alkalmazott, a sertéstenyésztés során kijelölt genetikai állományok kiválasztása során elvégzett optimalizálási, tenyésztési és takarmányozási eljárásokat és alapanyag összetevőket érintő kutatási folyamatot foglal magában, amely többségében hazai termesztésből és hazai feldolgozóiparból származó, GMO mentes fehérje növényeken, elsősorban szójabab termesztésén, annak full-fat szójaként történő feldolgozásán és annak takarmányozásba történő beillesztésén alapszik.

A szója termésterületének, valamint termésmennyiségének és minőségének növeléséhez korszerű szakmai ismeretekre, naprakész információkra, folyamatos szakmai kommunikációra és közös fellépésű érdekérvényesítésre van szükség. Ezt felismerve a hazai szója iparág képviselői – a GOP-1.1.1-11-2011-0023 pályázat keretében közösen dolgoztak ki egy a mai kornak megfelelő termesztéstechnológiai prototípust. A technológia kitér a fajtaválasztás kérdéseire, a fajtától függően vetendő csíraszámra, sortávolságra, gyomirtási technológiára, a betakarításnál figyelembe veendő kérdésekre és a tárolás részleteire. A jelen projekt során a magas beltartalmú, GMO mentes szójafajták eredményes előállításához szükséges komplett termesztéstechnológia fejlesztés alapját a fent említett szója termesztés technológia know-how fogja képezni, amelyet jelen pályázat forrásaiból tervezünk beszerezni.

A projekt keretein belül, az import szójadara mennyiségének csökkentése érdekében célunk rávilágítani, hogy hazánkban egy új vetésforgó bevezetése szükséges, melyben a kukorica, szója és kalászos váltja egymást. A két első növény igényei megegyeznek, ezért a szója nagy termésbiztonsággal termeszthető kukorica termőhelyeken. A szója jó előveteménye a kalászosoknak, nitrogén megkötő képességének köszönhetően. A megnövelt szójabab termőhelyek kellő odafigyeléssel biztosíthatják az átlag 2,5 tonna hozamot hektáronként, mely csökkentheti a hazai takarmány előállítás import szójadara függőségét, valamint növelheti a takarmányüzemek és sertéstenyésztő vállalkozások, családi gazdaságok döntési és választási lehetőségeit.

A kiválasztott 6 szójafajtát a Közép-Magyarországi régióban vetjük el üzemi körülmények között. Ismerve a kiválasztott fajták igényeit, a tápanyag-utánpótlás tervszerűen a talajvizsgálatok alapján történik, szem előtt tartva a 2,5 tonna hozamot hektáronként. A folyamatos felvételezés és dokumentálás folyamán jelentős információt nyerhetünk a talaj nedvességtartalmáról, a vetési idő és kelési százalék és fejlődési ritmus összefüggéseiről (termőhely specifikusan), valamint a helyben mért meteorológiai adatok alapján megállapítható az esetleges terméskiesés. A kiválasztott helyszínek jó kukorica termőhelyek. A termesztés folyamán képződött szójabab termés betakarítása után súly és beltartalom mérést végzünk, majd fajtánként elkülönítve tároljuk az átadás napjáig.

Célunk, hogy egyértelműen bebizonyítsuk, hogy létezik olyan szójafajta szortiment, amely helyes agrotechnológia mellett képes a Közép-Magyarországi régió, szójatermelésre alkalmas termőterület lefedésére. Kísérletekkel és részletes laborvizsgálatokkal kívánjuk bizonyítani ezen fajták beltartalmi erősségeit, amelyeket sikeresen fel tudunk használni a felfutóban levő sertéstenyésztés takarmány bázisának kialakításánál. A rendelkezésünkre álló sertésállomány és a kísérletekkel kiválasztott szójafajták takarmánykeverékekben való felhasználása révén reális célnak tartjuk a magyarországi sertéshús fogyasztás emelését, az egy főre eső húsmennyiség 1 kg-mal történő növelését.Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.