Projektek

Immerzív média technológiák kutatás-fejlesztése

Nyílt forráskódú felhő alapú technológia alkalmazása és integrálása
bluetooth protokollon alapuló intelligens épületvezérlési rendszerekben

Optimalizált üzleti kapcsolatépítést támogató SaaS rendszer kutatás-fejlesztése

Rádiós pozícionáló nélküli, szabad szemmel látható elemek
alapján beltéri lokalizáció fejlesztéseLezárt projektek

GOP-1.1.1-11-2012-0320
CompArgo- Telekommunikációs terhelés és optimum vizsgáló eljárás

A projekt a vállalati, intézményi távközlő rendszerek terhelhetőségének, kihasználtságának és optimális kiépítésének objektív, szolgáltató független, alacsony költségű vizsgálati módszereinek kialakítását, a gyakorlati mérések lehetőségének megteremtését tette lehetővé. A munka során olyan elméleti módszerek kerültek kidolgozásra, amelyek segítségével szimulálni lehet nagy forgalmú PSTN/PLMN hálózatokat. Ennek érdekében felkutatásra és részletes elemzésre kerültek az eddig ismert és alkalmazott módszerek, és kidolgozásra kerültek eddig nem alkalmazott módszerek. A kidolgozott módszerek ellenőrzésére, egy labormodell került kifejlesztésre, amely egy végleges vizsgálóhely alapját teremtette meg. A rendszer előnyös tulajdonságai közé tartozik többek között az egyszerű, szabványos felületeken történő csatlakozás a vizsgálandó rendszerekhez és a külső hálózatokhoz, a vizsgálandó rendszer gyártójától és a szolgáltatótól való függetlenség, a távoli üzemmód interneten keresztül vezérelhetősége, valamint hogy a kimenő és a bejövő forgalom által igénybevett belső elemek és erőforrások külön-külön is vizsgálhatóak.
GOP-1.1.1-11-2012-0611
Prediktív hálózati hiba előrejelző és monitorozó rendszer kutatás-fejlesztése

A különböző telekommunikációs hálózatok üzemeltetése során a legnagyobb kihívást az üzemzavarok feltárása és elhárítása jelenti, amely az egyik legjelentősebb költség elemet képezi a hálózatok üzemeltetés területén, hiszen állandó rendelkezésre állást és nagyon komoly felkészültséget és eszközigényt feltételez. A havária esetek szolgáltatás kimaradást, szélsőséges esetben pedig a közvetlen költségek mellett akár a szerződéses mellékkötelmek miatti többletköltséget is jelenthetnek. Jelen kutatás-fejlesztési projektben arra kerestünk megoldásokat, hogy milyen módon csökkenthetők a havária esetekből eredő károk és kockázatok a hálózatüzemeltetés során rendelkezésre álló adatok feldolgozása és elemzése alapján adott előrejelzések alapján. A kutatás során felmértük a havária esetek főbb fajtáit és kialakulásuk hatásmechanizmusait, azonosítottuk azokat a fenyegetéseket, amelyek meghatározott feltételek fennállása mellett a hibákért felelőssé tehetők, és kialakítottuk az ezek azonosítására szolgáló eszközrendszert, olyan módon, hogy az integrálható legyen a jelenlegi hálózatüzemeltetési struktúrákhoz.
GOP-1.1.1-11-2012-0509
Többirányú Fáziskontraszt Radioszkópia (TFR) alapú 3D szkennel berendezés fejlesztése gumiabroncs ipari alkalmazás céljára.

Egy test belsejének roncsolásmentes vizsgálatát el lehet végezni megfelelő sugárzással történő átvilágítással. A röntgensugárzás mind orvosi, mind ipari alkalmazásokban sokféle feladatra, a leggyakrabban alkalmazott mód. A Többirányú Fáziskontraszt Radioszkópia (3D gumiabroncs szkenner) képes az előállított késztermékek belső szerkezetének gyors és hatékony roncsolásmentes vizsgálatára. A gumiipari alkalmazásra fejlesztendő prototípus olyan gyártási hibák roncsolásmentes feltárásával képes biztosítani a legmagasabb szintű minőség menedzsmentet a végfelhasználó számára, mint a légzárványok előfordulása, a fémszálak hibái, az idegen testek, valamint az abroncs geometriájának, az anyagvastagságnak a megfelelősége. A CT-röntgen technika a hagyományos radiográfiai felvételekhez képest jelentős információnövekedést eredményez. A vizsgálat nem csupán magasabb szintre emeli hagyományos technikát, hanem számos új alkalmazást tesz lehetővé. A geometriai rekonstrukció, anyaghibák elemzése és komplex szerkezetek vizsgálata bővíti a roncsolásmentes vizsgálatok körét.
GOP-1.1.1-11-2012-0324
Papír, vagy kép alapú digitális adatátviteli technológia kutatás fejlesztése a PDF417 szabvány alapján

Jelen projektben egy 2 dimenziós szabvány, a PDF-417 újraértelmezését valósítottuk meg, amely összességében feltalálása óta nagyobb sikereket ért el, mint a 2000-es évek második felétől egyre népszerűbb, a nyomtatott és digitális világ összekötésére alkalmas QR kód, köszönhetően annak, hogy paraméterei az ipari felhasználás céljainak jobban megfeleltek. A PDF-417 nagy szervezetek esetében kiváló megoldást kínál adatok nyomtatott formában történő tárolására és azok digitális eszközökkel történő gyors kiolvasására. Éppen ezért azzal, hogy a vonalkód beolvasására mára az okostelefonok ugyancsak alkalmasak, miközben ugyanezek az okostelefonok a különböző üzleti folyamatok integráns részévé válnak egy sor új felhasználási lehetőség adódik a kód számára akár kisebb szervezetek, szolgáltatások formájában.

A projekt keretei között megalkottuk azt a technológiai keretet, amelynek segítségével a PDF-417 kód által kínált lehetőségek a széles felhasználói kör számára is elérhetővé válnak és megalapozzák a kód QR kódhoz hasonló széles piaci sikerét.
GOP-1.1.1-11-2012-0363
Emelt Szintű Szolgáltatások Számára Mobil Értesítési Rendszer kutatás-fejlesztése

Jelen projekt célja egy olyan szolgáltatás kialakítása volt, amely segítségével emelt szintű szolgáltatást nyújtó szolgáltatók (bankok, biztosítók, stb.) jelenlegi SMS alapú értesítési rendszerüket kibővítve költséghatékonyabb kommunikációs megoldáshoz juthatnak. A rendszer alapkiépítésében a szolgáltatók egy Központi Értesítési Rendszeren keresztül küldhetnek üzeneteket azon ügyfeleiknek, akik a telefonjukra letöltötték az egységes, több szolgáltatót integráló alkalmazást vagy a szolgáltató SDK segítségével integrált saját mobilalkalmazását. Lényeges pont, hogy a jelenlegi SMS alapú megoldások követelményeinek az új kommunikációs forma kompromisszumok nélkül megfelel, sőt a kommunikációs lehetőségek kibővülnek és biztonságosabbá válnak. A rendszer egy nyílt platform, amelyhez a projekt keretében kialakításra kerülő fejlesztői készlet (SDK) segítségével bárki csatlakozhat, és ezen keresztül élvezheti egy új és a területen hagyományosnak tekinthető SMS alapú értesítési technológiánál nagyságrendekkel költséghatékonyabb technológia előnyeit. Az értékesítés rendszer újítása, hogy az értesítések felhasználói kontextusokhoz illeszthetők, ezzel az értesítések időzítése a fogadó fél fogadókészségéhez igazítható, amely az értesítések hatékonyságát is jelentős mértékben emeli.
GOP-1.1.1-11-2012-0464
Felhasználói viselkedés nyomon követésével támogatott szöveg elemzésen alapuló online webes ajánló rendszer kutatás-fejlesztése

A projekt során egy olyan technológia, valamint a hozzá kötődő szoftver-prototípus került kifejlesztésre, ami megkönnyíti a felhasználó eligazodását az interneten vagy más online jellegű közegben hozzáférhető dokumentumok között. A technológia segítségével tetszőleges (tipikusan HTML formájú), elsősorban angol nyelvű, szöveges dokumentumról meghatározható, hogy milyen fogalmakról (beleértve személyeket, helyeket, intézményeket stb.) esik szó benne, milyen súllyal tárgyalja ezeket a fogalmakat, pozitív vagy negatív fényben tárgyalja-e a fogalmakat, milyen viszonyba állítja őket (összevetés, felsorolás, kifejtés stb.), milyen jellegű a dokumentum (áttekintő, részletező, összehasonlító stb.), vagy hogy milyen stílusú a dokumentum (ismeretterjesztő, tudományos, illusztrált, hír stb.). Kellő mennyiségű dokumentum elemzését követően a technológia megállapíthatja, hogy mely fogalmak kapcsolódnak szemantikusan egymáshoz, melyek szinonimái egymásnak, vagy adott fogalom mely másik fogalom általánosítása. Ezenfelül a felhasználói viselkedés folyamatos figyelésével és elemzésével a technológia képes megállapítani, hogy adott felhasználó milyen fogalmak (témák) iránt érdeklődik, milyen fogalmakkal van tisztában és melyekkel nem, mely fogalmak (témák) iránti érdeklődés jár együtt, mely ideiglenes vagy állandó. A felsorolt információ birtokában a technológia alkalmassá válik többek között arra, hogy egy hosszabb dokumentum tartalomjegyzékét automatikusan előállítsa segítve a felhasználót az abban való tájékozódásban, kigyűjtse az adott fogalomra vonatkozó bekezdéseket, mondatokat, illetve mondatrészeket, egyfajta kivonatot állítva elő. A felhasználónak érdeklődési körének, ismeretanyagának és ízlésének megfelelően javasolni képes dokumentumokat, dokumentumrészeket, érdeklődési köréhez közel álló fogalmakat tanulmányozásra, kiszelektálva a megbízható és jó minőségű forrásokat. A fejlesztés igény szerint képes a kapcsolódás típusának megfelelően osztályozni is.

Az elkészült rendszer nemcsak nyílt szolgáltatásként, az internetezés során felmerülő hétköznapi igények kielégítésére alkalmas, hanem vállalati környezetben is felhasználható az információk rendszerezésére.
GOP-1.1.1-11-2012-0574
Best Photo Selector with AI - képkiválasztási és képjavító rendszer mesterséges intelligenciával

Az elmúlt évtizedben széles körben terjedt el a digitális fényképezés, amely a fényképészetet az egyik legnépszerűbb hobbivá tette a világon, miközben a digitális képrögzítés a mindennapok részévé vált. Ez egyben azt is magával hozta, hogy a korábbiakhoz képest tömegével készítjük a képeket, amely utógondozás, utófeldolgozás nélkül már képtelen betölteni a korábbi szerepét mit az ember vizuális emlékeinek tárolója, vagy esztétikai érték hordozója. A képek tömegéből ma csak fáradságos munkával lehet kiválogatni az igazán jól sikerülteket, amelyek érdemesek arra, hogy akár fizikai formát öltsenek, vagy egyáltalán arra, hogy megőrizzék. Jelen projektben erre a mindennapos és széles tömegek számára jellemző igényre alakítottunk ki egy innovatív megoldást, amely illeszkedik a hobbi fotózáshoz kapcsolódó jellemző lépésekhez és a mesterséges intelligencia kutatások eredményeit felhasználva tudja segíteni a felhasználókat a hasznos és nem hasznos képi tartalmak elválasztásában.

A megoldás segítségével a felhasználók a képi tartalmakat betölthetik a rendszerbe, amely képelemzés segítségével képes feltárni a hasonló témájú képeket, azok közül leválogatni azokat, amelyek valamely tipikus fényképezési hibát tartalmazzák és kiválasztani azokat, amelyek további értékelésre érdemesek, majd segít ezek közül kiválasztani a szakmai szempontból legjobbakat, majd azokat a képarchívumok programokba lementi.
GOP-1.1.1-11-2012-0570
Optimalizált üzleti kapcsolatépítést támogató SaaS keretrendszer kutatás-fejlesztése

A különböző közösségi hálózati rendszerek alapvetően befolyásolják az emberi kapcsolatok kialakításának eszközrendszerét és módját. A közösségi rendszerek sajátossága, hogy a személyes információk megosztásával egyre több és naprakészebb információval rendelkezünk ismeretségi körünkről, ugyanakkor éppen az információk rendelkezésre állása miatt a személyes találkozások valószínűsége csökken, hiszen az információk e nélkül is rendelkezésre állnak. A közösségi média egyre nagyobb mértékben hat az emberi kapcsolatok alakulására és olyan felületté vált, amely jó alapot kínál az üzleti életben is hasznosítható megoldások számára. Jelen projekt a közösségi média tapasztalatai alapján olyan üzletfejlesztési célokra alkalmas keretrendszer kidolgozását tervezi, amelyben egy online szolgáltatásra és mobil technológia alkalmazására épülő rendszer segítségével tehetjük hatékonnyá a személyes kapcsolatfelvételt a valóságos térben, minden olyan környezetben, ahol erre fokozott igény tapasztalható.

Az üzleti kapcsolatok fejlesztése, a networking, az információs társadalom keretei között egyre nagyobb jelentőségű eleme a vállalkozási tevékenységnek. A közösségi szolgáltatások, ezen belül az olyan sikeresen működő üzleti közösségi szolgáltatások, mint például a LinkedIn, vagy részben a Facebook is, a networking igényére építenek, azonban egy ponton túl korlátokkal rendelkeznek, mivel nem támogatják a személyes találkozást, amely pedig mindmáig a bizalomépítés és a networking elhagyhatatlan eleme. A networking támogatásának másik területe éppen ezért a személyes találkozások elősegítésére fókuszál: ezek a különböző konferenciák, kiállítások, üzletember találkozók, kamarák, klubok, ahol az üzleti élet különböző szereplői találkozhatnak. Ezen eszközök hatékonysága annál kisebb, minél konkrétebb elképzelésekkel rendelkezünk a networking területén.

A tervezett rendszerünk erre a kettős problémára kíván innovatív megoldást kialakítani, amelynek segítségével a közösségi szolgáltatások keresési- és ajánlási hatékonysága összeköthető a kereslet és kínálat valós térben történő egymásra találásával. A tervezett rendszer műszaki innovációk segítségével alakít ki egy hatékony networking támogató eszközt, amely egy mobilalkalmazás platformra épített okos névtáblaként funkcionál.
GOP-1.1.1-11-2012-0463
Adaptív raktár logisztikai operatív szintű folyamatirányítási és döntéstámogatási rendszerfejlesztés

A jelen kutatás-fejlesztési projekt keretein belül egy a logisztikai piacon általánosan alkalmazható szoftver szimulációs alapú erőforrás tervező szoftver eszköz prototípusa került kifejlesztésre. A szimulációba integrált optimalizáló eljárások segítségével a szimuláció célja a felhasználó szervezet rendelkezésére álló emberi erőforrások és gépek kihasználásának maximlizálása, mindeközben az egyes erőforrások által végrehajtott munkafolyamatok (workflow) futási idejének a minimalizálása. A szimuláció számára elérhetővé kell tenni a munkafolyamatokat, a hozzájuk tartozó pontos feladatokat, a szükséges erőforrások (emberi erőforrás száma, képesítési feltétel, gépek típusa, egyéb eszközök, stb.) listáját, a feladatok elvégzéséhez szükséges időt, az elvégzés sorrendjét, az egymáshoz való függőségüket, valamint a feladatok párhuzamosíthatóságának tényét, a rendelkezésre álló humán erőforrások számát egy műszakban, végzettségüket, képesítésüket, illetve a felhasználható gépek adatait.

A szimuláció segítségével automatikusan elvégezhető egy műszak tervezése a logisztikai egységben, mely időről időre egyrészt az automatikusan begyűjtött státusz állapotok alapján, illetve a manuálisan megadott adatok (havária, gépleállás, stb.) alapján újratervezi az adott műszakot és módosítja a következő műszak konkrét feladatait, illetve a feladathoz rendelt erőforrásokat is. A prototípus szolgáltatás jelentős mértékben javíthatja a logisztikai vállalkozások produktivitását, illetve jelezhet előre nem várt eseményeket.
PIAC_ 13-1-2013-0226
Rádiós pozícionáló nélküli, szabad szemmel látható elemek alapján beltéri lokalizáció fejlesztése

A projekt célja a beltéri lokalizáció problémájának egy innovatív irányból történő megoldása. A jelenlegi lokalizációs megoldások közös jellemzője, hogy mesterséges jel elhelyezésével és érzékelésével működik, melyek komoly követelményeket rónak a felhasznált infrastruktúrára, korlátozva ezzel a széles körű felhasználást. Ezen megoldások hátrányait küszöböli ki és a beltéri helymeghatározás széles körű alkalmazhatóságát nagyban elősegíti a környezetben vizuálisan érzékelt jellemzők alapján való helymeghatározás, mely alapja az emberek tájékozódásának is. A projekt célja egy olyan eszköz megalkotása, mely okostelefon használatával a környezetben látottak alapján segíti az egyén beltéri lokalizálásában.