Immerzív média technológiák kutatás-fejlesztése
Projekt hírek


A projekttel kapcsolatos információk az alábbi oldalon érhetők el:
Projekt információs adatlap


2016.05.31 Sikeresen lezárult a harmadik munkaszakasz

Immerzív média tartalom előállítása: A környezet kamerakép alapján történő 3D-s rekonstrukciójához szükséges algoritmus, valamint kalibrációs eljárások kidolgozása. Objektumok kamerákkal történő követéséhez szükséges algoritmus kidolgozása. A környezet kamerakép alapján történő 3D-s rekonstrukciója egy, valamint több kamerával. Spider Cam objektumkövetésének vizsgálata.

Pozicionálás: UWB beltéri pozicionálási lehetőségeinek kutatás-fejlesztése: algoritmus kiválasztása, alrendszer kifejlesztése, szoftver implementálása. Önszerveződő intelligens node pozíció meghatározás kalibrációs eljárásának hardver és firmware tervezése és fejlesztése. Keretrendszer kidolgozása különböző pozicionálási technológiákból származó adatok egységes kezelésére. Pozicionáló rendszer kidolgozása virtuális térben. Ultrahang-alapú helymeghatározást lehetővé tévő adó- és vevőberendezés fejlesztése. Az ultrahang-alapú helymeghatározó rendszer szoftveres implementációja. Mesh hálózatból származtatott adatok kiegészítése gyroscope-ból származó sebességadatok felhasználásával a tér pontosabb feltérképezéséhez.

Képalkotás: UWB alapú térfeltérképezés hardveres és szoftveres implementációja. Lézer alapú térfeltérképezés hardveres és szoftveres implementációja. Saját algoritmus kidolgozása körpanorámás videojel összefűzéséhez. 3D videó jelfolyam generálása; érzékelő adatok megjelenítése (Information Visualization).

Immerzív média tartalom megjelenítése: Hangalapú vezérlés, szemmozgással történő vezérlés és kézmozgással történő irányítás kutatás-fejlesztése. Saját virtuális valóság szoba fejlesztése. Szoftvermodul fejlesztése a virtuális tér bejáráshoz. Virtuális valóság szoba képességeinek kibővítése objektumkövetéssel. Immerzív média rendszerben a kiegészítő információk valósidőben történő megjelenítése.

Prototípus rendszer: Prototípus rendszertervének elkészítése. Adattárolási struktúrák kialakítása, nagy adatok tárolási technikájának kutatása. Központi vezérlő rendszer kialakítása. A külön-külön fejlesztett rendszerelemek integrációja. Végül a rendszer teljes elméleti, majd gyakorlati tesztelése.

A tesztek mindegyike sikerrel zárult. Köszönjük a projekten dolgozó minden munkatárs fáradtságos munkáját!
2014.12.31 Sikeresen lezárult a második munkaszakasz

Immerzív média tartalom előállítása: Algoritmus kidolgozása virtuális stúdióban; a kamera pozíciójához illeszkedő virtuális tér elkészítése. Virtuális tér előállítása és emberek pozicionálása Kinect segítségével. Hardveres és szoftveres implementáció kidolgozása virtuális stúdióban történő kamera követésre. Objektumok kamerákkal történő követéséhez szükséges hardver kifejlesztése és annak szoftveres implementációja. A környezet kamerakép alapján történő 3D-s rekonstrukciójához szükséges algoritmus, valamint kalibrációs eljárások kutatása.

Pozicionálás: Kalibrációs módszertan kidolgozása. Mesh hálózatban használt feldolgozási és tömörítési eljárások vizsgálata, algoritmusok kidolgozása nagy mennyiségű adattovábbításhoz. Útvonal feltérképezési eljárás kidolgozása mesh hálózatokban. Megfelelő útvonal-választási algoritmus kiválasztása mesh hálózatok számára. Mesh hálózatokban alkalmazható hardver prototípus tervezése és fejlesztése. Az ultrahang-alapú helymeghatározás lehetőségeinek kutatása és fejlesztése különböző algoritmusok vizsgálatával.

Képalkotás: Lézer és UWB alapú térfeltérképezés elméleti hátterének megismerése. Lytro kamera felhasználási lehetőségeinek vizsgálata 360 fokos képalkotás során. Képfeldolgozó eljárások vizsgálata nem kamerával előállított képen.

Immerzív média tartalom megjelenítése: Virtuális tér megjelenítési moduljának fejlesztése, valamint információközlő keretrendszer kidolgozása IM számára.
2013.09.30 Sikeresen lezárult az első munkaszakasz

Immerzív média tartalom előállítása: Virtuális stúdióban mozgó kamera pozícionálására vonatkozó követelmények feltárása. Jelenleg alkalmazott pozícionáló rendszerek áttekintése, más technológiák elemzése és módszertan alkotása.

Pozicionálás: Beltéri pozicionálási elvek, módszerek és technológiák áttekintése. Hibrid pozicionálási rendszerek vizsgálata, immerzív környezetben működő hibrid pozicionáló rendszer koncepciójának kidolgozása. Különböző technológiák vizsgálata a beltéri pozicionálásra történő alkalmazhatóságra fókuszálva, esettanulmányok áttekintése. A Wi-Fi, Bluetooth, femtocella, RFID, UWB, lézer, optikai képfeldolgozás, ultrahang alapú beltéri pozícionálási technológiák hatékonyságának értékelő elemzése. Az egyes technológiák interfészeinek feltárása, a pozicionálás során küldött adatok vizsgálata. Az NGN hálózati konvergenciájához hasonló módon egy közös interfész lehetőségének elemzése.

Képalkotás: A lézer alapú térfeltérképezés vizsgálata, illetve a lézerfényre ható fizikai jelenségek részletes áttekintése. Az alkalmazhatóság vizsgálata a látási viszonyok függvényében.
2013.04.01 Megkezdődött a projekt megvalósítása

Jelen projekt keretein belül kutatott immerzív media alapú komplex technológia elsődleges célja a digitális tartalom vizualizációjának, könnyebb kezelhetőségének, valamint átláthatóságának elősegítése. A rendszeren keresztül a felhasználók egyszerűen hozzáférhetnek korszerű digitális tartalomhoz, mely technológia segítségével a felhasználókat elárasztó tartalmat hatékonyan csoportosíthatják, kezelhetik, szűrhetik. A pályázat fő kutatási célkitűzése az immerzív media tartalom előállításához és fogyasztásához köthető technológiák kutatása és fejlesztése.

A projekt két fő pilléren alapszik, úgy, mint az immerzív média tartalom előállításához köthető technológiák, valamint az immerzív media tartalom fogyasztásához köthető technológiák kutatásán és fejlesztésén. Mivel az immerzív media technológia által előállított virtuális világ és a felhasználó(k) közötti interakciója eltávolodik a klasszikus billentyűzet, egér alkalmazásától új technológiák kutatása szükséges. Továbbá a felhasználó(k) és a képi világ egymáshoz való viszonyának meghatározására szükséges a mindenkori pozíció meghatározása, egymáshoz képest relatív, illetve abszolút értelemben. Mindezek által mindkét pillér további két kisegítő technológia csokorra támaszkodik, úgy, mint a pozíció meghatározásához és a képalkotáshoz szükséges algoritmusok gyűjteményére.